Privacyverklaring

Adresgegevens

Vervaeck Fabien BV
Oeselgemstraat 77
8720 Dentergem
Tel: 0479 79 79 80
BTWnr: BE0880.787.813
E-mail: info@vervaeckfabienchape.be

kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vervaeck Fabien Chape.

Delen met anderen

Vervaeck Fabien Chape verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Vervaeck Fabien Chape worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Vervaeck Fabien Chape gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vervaeckfabienchape.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.
Vervaeck Fabien Chape zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Vervaeck Fabien Chape neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Gegevens die via de website worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fabien Vervaeck verzamelde gegevens, neem dan contact op.

Klachten en of meldingen

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.